סימניות

משחק הטנס תיב תחירב באינטרנט

                                  Santa House Escape קחשמ

הטנס תיב תחירב

Santa House Escape

.סואלק הטנס רג וב תיבב רקבל םלח אל ימ .הארנ אוה ךיאו אוה הפיא עדוי תמאב אל דחא ףא לבא ,וילע ועמש קוידב .הלאש תאז םיבהוא םתא םא לבא ,דלומה גח תיבל סנכיהל םינושארה ויהת .תיבב ריסאל ךופהתש אוה ןיינעה .םישלופ בהוא אל הטנס .שינעמ אוה ,וילא םיבנגתמש הלא תאו .וילא ספטמ םש אלל חרואשכ ומצע תא לעונ אוה ,םוסק ולש תיבה .תאצל לוכי ךלש לזרבה ןויגיההו האצמהה רשוכ םע התא לבא .ךל רכומ םהמ םיבר לש ןורקיעהו ,תודיח רותפל ךירצ התא הז ליבשב ,לכ .הצוחה ךרד ואצמת ,שושחל הממ םכל ןיאש ךכ ,ןאבוקוס ומכ םילזאפ םתרת
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more