סימניות

משחק ילא תא ליצמ באינטרנט

                                  Saving Elli קחשמ

ילא תא ליצמ

Saving Elli

.הרז ריע התליג םש ,הטנלפה לע התחנ הלש תיללחב ילא םשב הדלי .התוא רוקחל הכלה ,הניפסה תא הבזע איה .תכלה בכוכב לורטסטק לחה ,הז בלשב .ףצוה ונתרוביג העלקנ וב חטשה .הלש הניפסל עיגהלו חורבל ילאל רוזעל ךרטצת ילא תא ליצהל קחשמב ויש .תוריהמב הלעתו ךלש הרוביגה ץורית וכרואלש ליבש הארת ךסמה לע ךלומ .םינוש םיגוסמ תוינכמ תודוכלמו םימוסחמ ,המדאב םירוחב לקתי וכרדב .תוריהמ דבאל ילבמ םלוכ לע רבגתהל ךרטצת ךלש תומדה לע המכוחב טלוש .בוביסה תא דיספתו תומת ךלש הרבחה זא ,ןמזב ביגהל ןמז ךל ןיא םא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more