סימניות

משחק הנפוא אגאג באינטרנט

                                  Fashion Gaga קחשמ

הנפוא אגאג

Fashion Gaga

.ןונגס לש םינוקייא םג םה הוואר קסע ,היזיוולט יכסמ יבכוכ ,םינקחש .רחא דחא ףאל המוד אלו רכומ תויהל תנמ לע טלבתהל הסנמ םהמ דחא לכ .הלש תושובלתב םג אלא ,הלש אלפנה לוקב ,הלש םיילקיזומה םיבכרהב קר .םייחב םג אלא ,המבה לע קר אלו ,םייביטקובורפ תובורק םיתעל ,ןפוד י .ןיינעמ דואמ הזו ךמצעב הפי בכוכ שיבלהל תונמדזהה תא לבקת אגאג תנפ .תרחבש ןונגסב םהמ דחא לכ שיבלהל ךילעו תחא תבב םיטבמ ינשב ךלומ עי .רשכומ םיעבשומ רבח ידי לע ועבקנ רשא ,םוקמ תברקב עיפוהל וליחתי תו .התכז וז ,תודוקנ הברה יכה לבקתש הנומת
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more