סימניות

משחק ישילש קרפ :סוקאל לש החירבה באינטרנט

                                  Laqueus Escape: Chapter III קחשמ

ישילש קרפ :סוקאל לש החירבה

Laqueus Escape: Chapter III

.םיסכוד לש תירותסמ החפשמ רובע הקיתע הריטב הדובע לביק םוט ריעצ רו .תוומל ונלש רוחבה תא תונעל םיצור םה וישכעו םייתרדס םיחצור ויה הל .קוניצל ותוא וכילשהו הניש ירודכ רוחבל תתל וחילצה םה .חורבל ךלש רוביגל רוזעת ישילש קרפ :Laqueus Escape -ב .אתהמ תאצל חילצה םוט .שפוחל ךרד אוצמל תנמ לע הריטה ירדחו תונורדסמב רובעל ךרטצי אוה תע .תורוגס ויהי לולסמב תותלדה לכ טעמכ .רבגתהל ךרטצי ךרוביג ןהילעש תונוש תודוכלמ ונקתוי תומוקמהמ קלחב , .םימיוסמ םיטירפל קקדזי אוה הז ליבשב .םתוא אוצמל ךרטצת .םכלש יאלמל ותוא וררג ,רבכע תציחלב םכל שורדה טקייבואה תא םתאצמש
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more