סימניות

משחק תונבה תא ןנשל באינטרנט

                                  Memorize the girls קחשמ

תונבה תא ןנשל

Memorize the girls

.םייח ילעבמ ונתוא תולידבמה ,תוידוחיי ללוכ ,תונוש תולוכי לש הסמב .ונלש ןורכיזה איה וללה תולוכיה תחא .יארקאב ונלקתנש םינפ וליפאו ונירבח ,ונירכמ ,וניבורק תא ,רבעה תא .ךכל םימרות תונבה תא ןנשל ונלש ומכ םיקחשמו וז תלוכי חתפל ןתינ ךא .םישנ ,םישנ ,תונב לש תונומת הברה אוצמל ולכות םיקחשמה שרגמב .רצק ןמז ךות תונומת תוגוז םתוא תא אצמ ,ךילא םיסופד םתוא תא םינפמ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more