סימניות

משחק בכרל הינחל רטסאמ באינטרנט

                                  Car Parking Master קחשמ

בכרל הינחל רטסאמ

Car Parking Master

.םהמ דחא אוה בכרל הינח רטסאמו ילאוטריווה הדשב םיעיפומ םישדח םירו .ךלש תיטקפמוקה תינוכמה תא לבקתו המינפ סנכיה .קחשמה תא ליחתהלו םיעבצה תששמ דחא לכב שדחמ ותוא עובצל ולכות הליח .םירוחשל םימודאה םידומעה ןיב איה הזיראה ללחל ךרדה .תועדוההמ דחא ףאב עוגפל אל הסנמו םיצחה ישקמב הטילש ידי לע זז .קחשמהמ קרזיי אל התא ,אלמ םלוסהש ינפל בצמה תא ןקתמו הכמ התא םא .ךראתהל ליחתי אוה זא לבא ,רתויב רצקה היהי קחרמה הנושארה המרב ,תו
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more