סימניות

משחק לאיור םוסח באינטרנט

                                  Block royale קחשמ

לאיור םוסח

Block royale

.םירמוח לש םינוש םיגוסמ םייקנע םיקולב םילגלגמ ,והשמ םינוב םה זא .ןיינעה תבוטל םידדצה ןיב הגופהב שמתשתו וז תיליצא הרטמ השעת לאיור .היינבב ליחתהלו קולבה גוס תא רוחבל ידכ עשת דע דחאמ םירפסמה ישקמב .הרוצו לדוג ,גוס לע תולבגה ןיא ,םכנוימדב יולת לכה .היינבו היינב ןמזל אשונ שי לבא .הז בלשב חצינ ימ םיעבוק ךכבו ,העבצהב םיפתתשמ םינווקמה םינקחשה לכ .הכרעהה ךרוצל השיש דע דחא בכוכ תועצמאב ףתתשהל לוכי התא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more