סימניות

משחק .ׁשָגרַד הרייעה ברק באינטרנט

                                  Bunk.Town Battle קחשמ

.ׁשָגרַד הרייעה ברק

Bunk.Town Battle

.Bunk שגרמהו שדחה קחשמב .תללותשמ ינלטק ףיגנ לש הפיגמ הבש ריעב םכמצע תא ואצמת םירחא םינקח .והשמ תונקל םילוכי םה םתרזעבש ףסכה לע תמחלנ הייסולכואה זאו םירוג .םיוסמ ףסכ םוכס םע ות ןקחש לכ תושרל .ותיב דיל בוחרב היהיו ךסמה לע ךינפל יולג היהי אוה .םירחא םינקחשמ תויומד שפחלו ריעה תובוחרב בבותסהל ול םורגל ךרטצת .םינבל םהילע קורזל וליחתתו םיוסמ קחרמל וברקתת ,םתאצמש רחאל .ותוא ליפהל ידכ םימעפ רפסמ ביואה תא תוכהל איה ךלש המישמה .ויתונוכסח לכ תא סופתל ידכ שפחל לכותו תודוקנ לבקת ,ןכמ רחאל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more