סימניות

משחק .םי ינוקרד io באינטרנט

                                  Sea Dragons.io קחשמ

.םי ינוקרד io

Sea Dragons.io

.Sea Dragons שגרמהו שדחה קחשמב io, םינוקרד ומכ םיידגא םירוצי םייח ובש םלועב םכמצע תא ואצמת םירח .םימב םייחל ולגתסה הלא םירוצי ןכלו ,םימב םיסוכמ ץראה רודכ ינפ לכ .ןוקרד לע הטילש היהת ןקחש לכל .דואמ שלחו ןטק היהי הז .ךלש יפואה תא חתפל איה ךלש המישמה .לכוא שפחלו םוקמב בבותסהל םכלש ןוקרדל םורגל םכילע היהי ,הרקבה יש .קזחתתו הלדוגב לדגת הלש ןוקרדה תלילז .ותוא ףוקתל לוכי התא ,ךלשמ ןטק אוהו ,תרחא תומד לש ןוקרד שוגפת םא .םינוש םיסונובו תודוקנ ךל ןתנית ביואה תגירה לע
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more