סימניות

משחק Лодочная атакаהריס תפקתה באינטרנט

                                  Boat Attack קחשמ

Лодочная атакаהריס תפקתה

Boat Attack

.Boat Attack םשב הריהמ עונמ תריסב םיצורימ תורחתב קלח תחקל ולכות .ץורמה םייקתי וב םוקימה תא רוחבל ולכות קחשמה תליחתב .קוניזה וק לע ךמצע תא אצמת ךידגנתמו התא זאו .תוריהמ תורבוצ הגרדהב םימב תורהמיו ואירמי תוריסה לכ ,ןמיסב .תודחוימ תורדגו םיפוצמב לבגומ רובעל וכרטצת וכרואלש לולסמה .תורדגה לעמ ףועל אלו לכה תא רובעל ךרטצת ,תוריהמב תדרל ילבמ .םכלש םיביריה לכ תא םג ףוקעל םכילע היהי .תודוקנ ךל ןתיי ןושאר רומיג .השדח הריס םכמצעל תונקל ולכות ,םהמ תמיוסמ תומכ םתרבצש רחאל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more