סימניות

משחק םותיה ברגה באינטרנט

                                  The Orphan Sock קחשמ

םותיה ברגה

The Orphan Sock

.רוחב וא הדלי :םתא ימ הנשמ אל ,םייברג תומלעיהב לקתנ םכמ והשימש ק .גוז ול ןיאש ראשיי חוטב דחא ברגו והשפיא ירותסמ חרואב םימלענ וללה .םותיה ברגה ונלש קחשמה תא םישידקמ ונא הזה דדובה ברגל .םיברה םירתוימה םיטירפה ןיב ךירצ התאש המ תא שפחל תלוכיה תאו ךלש .םייברגה םירזופמ הב הפצרב וטיבה .ספאל עיגי ןמזה ריצש דע ותוא אוצמל ךילעו ,ול ןיאש דחא שי לבא ,דח .תירשפאה תוריהמב התוא אוצמל ךילעו ךלש הרטמה איה תדדוב ברג .שפחל רתוי השק היהיו םיינועבצ םה ,תומזיג רתוי שי השדח המר לכב
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more