סימניות

משחק .םיבמוז io באינטרנט

                                  Zombies.io קחשמ

.םיבמוז io

Zombies.io

.םיבמוזה תשילפ לש עגרה זכרמב ונמלוע לש קוחרה דיתעב אצמנ התאש ןיי .םיבמוז קחשמב התא וישכע io םהייח לע םחליהל וכרטצי. .םיינישה דע תשומח היהת ךלש תומדה וב םיוסמ רוזא הארת ךסמה לע ךינפ .ךירצ התאש ןוויכב םדקתהל ךלש רוביגל םורגת הרקבה ישקמ תרזעב .םינוש םידדצמ ךתוא ופקתי םיבמוז .םרבעל שאב ןווכלו קחרמ לע רומשל םכילע היהי .תודוקנ לבקתו םתוא דימשת םיבמוזל סנכיהל .םירחא םינקחש לש םהיתויומד דגנ םג תומיעל סנכיהל םכילע היהי .םהמ וכלשוהש םירחא םיעיבגו תשומחת ,הנושאר הרזע תוכרע ,קשנ ילכ םי
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more