סימניות

משחק ץצופתמ באינטרנט

                                  Exploder קחשמ

ץצופתמ

Exploder

.תונידמ יתש ןיב המחלמב קלח תחקל ולכות ,Exploder שגרמהו שדחה קחשמ .תומיעב ךלש דצה תא רוחבל ךרטצת קחשמה תליחתב .ךובמב היהת ךלש תומדה ,הז ירחא .קוניזה וק לע היהי אוה .ךיביוא ויהי ךובמב םש יא .םדקתהל ךלש רוביגל םורגל ידכ הרקבה ישקמב שמתשהל ךילע היהי .הנממ חורבלו ןמז תצצפ לותשל ךרטצת ,ךכרדב םילושכמ שי םא .ךכרדב ךישמהל לוכי התאו לושכמה תא סורהי ץוציפה .ביואה תא דימשהל ידכ תוצצפב םג ושמתשתש ורכז .ךלש ביריה תעונת לש ךרדב םהמ דחא יומס ןפואב חינהל ךירצ קר התא .ךכ לע תודוקנ ולבקתו ,תומי אוה ץוציפב
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more