סימניות

משחק תורעזוממ תונומת רצויו רקסרב באינטרנט

                                  Berserker and Thumbnail Maker קחשמ

תורעזוממ תונומת רצויו רקסרב

Berserker and Thumbnail Maker

Berserker and Thumbnail Maker לש הגנמה תארשהב אוה Berserker, תיר .קיתע שדקמב דכלנ ,גניקיו ומכ רתוי הארנש ,םיינרקה ותדסקב קחשמה רו .םיבר תותלדו םירבעמ םע קנע יעקרק תת ךובמל וכפהו עונל ולחה שדקמה .הלאכ תואיצי רסירת תוחפל שיו המר לכב תלדל עיגהל ךירצ התא ,רשואהמ .תומוח ףקומ םותס יובמב ומצע תא אוצמל לולע רוביגה ,השדח המרל רבוע .םייניעו ינבלמ ראתממ בכרומה ,םינפ רסח רוצי לש גוס שי הז ליבשב .רוביגל ךרדה תא לולסלו תוריק ריסהל ידכ וב שמתשהל לוכי התא .חוורה לגרס לע בוש ץחלו ךירצ התאש םוקמל ותוא רבעה זאו חוורה לגרס
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more