סימניות

משחק 4 קרפ :סוקאל לש החירבה באינטרנט

                                  Laqueus Escape: Chapter 4 קחשמ

4 קרפ :סוקאל לש החירבה

Laqueus Escape: Chapter 4

.לפנ הילא תדוכלמהמ תאצל ריעצה רוחבל רוזעל ךרטצת בוש ,קחשמה לש יע .יעקרק תת רקנוב והשזיאב ומצע תא אצמ ונרוביג םעפה .תורזומ תוחנאו םישער םיעמשנו ךשוחה ביבס .םישנא אל רוריבב ולאו רמולכ ,רקנובב אצמנ ימ הארנ .תירשפאה תוריהמב שפוחל תאצל םכילע היהי .חטשה ינפ לא האיציל דע םירדח המכ ךרד רובעל ךרטצת ךכ םשל .תורוגס תותלדהש איה היעבה לבא .םלוכ תא חותפל םכילע היהי .הבר תוריהזב ביבסמש המ לכ תא ןחב ,ךכ םשל .חורבל םכל ורזעיש םיטירפ שפחל םכילע היהי .לזאפ לש םיוסמ גוס רותפל ךרטצת ,םהילא עיגהל ידכ ,ידמל תובורק םית
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more