משחק Afterburner פייטר באינטרנט

                                  Fast Finger קחשמ

Afterburner פייטר (Fast Finger):

.םסרופמה הלועפה טרס לש לע רוביג ומכ שיגרהל םיצורש הלא םירוחב רובע רדהנ קחשמ וה .םייובש םילייח טחס ןברוחה ,הלשממהמ שוקיב רפוכ ידוס ןקתמ לע וטלתשה םיטסירורט םע .רורט עונמל ידכ ביואה תא דימשהלו םייובש םילייח ליצהל איה ךלש המישמה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות