משחק רוטלומיס המחלמ קנט באינטרנט

                                  Tank War Simulator קחשמ

רוטלומיס המחלמ קנט (Tank War Simulator):

.הכרדהו הכרדה אלל ברקה הדשב דימ .תוריל ףקיה תא ןווכל הוולשב ,רתוול אל ,ךתוא תוכהל יוארכ ןווכל ידכ הגח רבכ ביוא .תוריהמב הז תא לצני ביואה הלק הרטמל ךופהל ,רצע יכ ,תדמתמ העונתב תויהל בייח התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות