משחק םיפלצ תפקתה באינטרנט

                                  Sniper Attack קחשמ

םיפלצ תפקתה (Sniper Attack):

.ביוא תדיחי ידי לע Sniper Attack קחשמה רוביג ףקתומ וילע יאבצה סי .ביואה ילייח תא דימשהלו תמיוסמ הדמע טוקנל ול התרוה ,דוקיפו ףלצ , .םדקתי וכרואש םיוסמ רוזא ךסמה לע ךלומ הארת התא .רודכ תורילו םיפלצה הבור ףקיה תואסיכב ביואה תא סופתל םכילע היהי .ותוא דימשיו ביואב עגפי רודכה ,קיודמ ךלש הארמה םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות