משחק םיפלצ תפקתה באינטרנט

                                  Sniper Attack קחשמ

םיפלצ תפקתה (Sniper Attack):

.ביוא תדיחי ידי לע Sniper Attack קחשמה רוביג ףקתומ וילע יאבצה סי .ביואה ילייח תא דימשהלו תמיוסמ הדמע טוקנל ול התרוה ,דוקיפו ףלצ , .םדקתי וכרואש םיוסמ רוזא ךסמה לע ךלומ הארת התא .רודכ תורילו םיפלצה הבור ףקיה תואסיכב ביואה תא סופתל םכילע היהי .ותוא דימשיו ביואב עגפי רודכה ,קיודמ ךלש הארמה םא

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות