משחק הרויה וניד דיצ באינטרנט

                                  Jurassic Dino Hunting קחשמ

הרויה וניד דיצ (Jurassic Dino Hunting):

.םתוא רחא שופיחב קלח תחקל ונלש הטנלפה לע יח ןיידע םירואזונידה רש .םירואזוניד שפחלו דיצ וניד הרויה קחשמב םינוש תומוקמב טטושל ולכות .וילא ךלש ףלצ ףקיה תא ןווכל ךרטצת תויחה דחא ןיחבתש עגרב .הקירז תושעל ,תנווכה לע ותוא סופתל .םירחא םיינויח םירביא וא שארה תא ןווכל וסנ .ךלש ימיטיגל ףרט לבקלו רואזוניד גורהל לוכי התא ,הלא תודוקנב עגופ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות