סימניות

משחק םיאובחמ באינטרנט

                                  Hide and Seek קחשמ

םיאובחמ

Hide and Seek

.םיאובחמ - הילע בוהאה קחשמהמ תצק תוחפל התיא קחשתש המאמ תשקבמ איה .םיכסהל הטילחהו הז לע הבשח אמא .התב תא אוצמל ךלת זאו ,רשע דע רפסתו םייניע םוצעת איה .ןושיל ךלי קוניתה ,אצמנ םא .רתתסהל ולכות םהב םינוש תומוקמב ולכתסהו םירדחה לכב תוננובתה ידי .רזומ והשמ ליחתמ זאו הנישה רדחל וכל ,תאצמנ תבה רשאכ .ןולסב בוש םמצע תא ואצמי םירוביגה ,הנישה רדחל תלדה תחיתפ תועצמאב .םש שי המ ררבל וכלי תבו אמאו םיתורישהמ עמשנ .עודי אל ןוויכל התוא רורגתו תקוניתה תא סופתתש תררמצמ הדוד הארת ה .םיאובחמב םילפאה תוחוכהמ התב תא ליצהלו אוצמל אמאל רוזע
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more