סימניות

משחק םינוקרדה תא אצמ באינטרנט

                                  Find The Dragons קחשמ

םינוקרדה תא אצמ

Find The Dragons

.םינוש םיבוטו תורכזמב רחס ,ילקיזומ יוויל ,תויצקרטא םע קנע דירי ר .עוריאל הכלהו הידלי תרשע לכ תא החקל ןוקרדה םא .דוביאל וכלהו חטשה לכב ורזפתה םידליה ,םיקתממ לע רכומה םע חקמתה א .דיריב םיברה םירקבמה ןיב םינטק םינוקרד אוצמל לוכי התא ךיא ,שאוימ .זוכירל םיעירפמש ,םשארל לעמ םיפע םיפלטעו םיאפר תוחור ,ףסונב ,ולש .Find the Dragons -ב םידליה לכ תא אוצמל אמאל רוזע .אצמנש ןוקרדה לע הציחל ידי לע עובירהמ קלח לכ קודבו הנוילעה תילאמ .םיימעפ רבדה ותוא תא ושפחת אלש ךכ קוריל ךופהי הז
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more