The Strangers קחשמ

הזרים (The Strangers):

ונערכת מתקפת טרור גדולה הוא חזק מאוד. יצרו קהל גדול של אנשים ברחוב, וזו סביבה נוחה למחבלים. מחבלים נוטים להיות מסתתרים על הגגות של בניינים גבוהים. לך עם החוליה של צלפיו יצטרך לקבל לפניהם, ולהשמיד אותם בלי להשאיר סיכוי. אם אנחנו מדברים על הצד החזותי של יצירה זו, יהיה זה בלתי אפשרי לומר לגרפיקה חלקה ואנימציה חלקה.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות