םיקחשמ ה

םיקחשמ ה' גנינ תוריפ םניח

.ןיטולחל הנוש תיווזמ םהירושיכ תא ונל תוארהל ה 'גנינה תוריפ םניח .טלסל תוריפו םינוש תוקרי סורגל לבא ,םיביוא דיחפהל םיסנמ אל םה ,ב .םינימטיו םע תונטוטהל ,םתוא קרוז הארנ יתלב והשימ דועב ,ריוואב קר .ינחיר ץימ םע םידדצל סוסיר הז ,רצומה תא ךתוח בהלה עגרב .עצומה האנה לכ תחיתפ ,ךותיח קזבה תוריהמב קחשל לוכי ךמצע התא .תעגל אל ףידע םיצפח שי תוריפ לש םיקוקיז םימעפל תוריהזב לבא

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות