Smurphin for Brooklyn קחשמ

Smurphin לברוקלין (Smurphin for Brooklyn):

על פני השטח נראה כי התקפות smurfin-שודד דרדסים חמודים, אבל זה לא מקרה. זו כנופיה שלטת רעה בתוהו ובוהו. והמשימה שלנו היא לעזור לחץ האמיץ, לירות את כל השודדים והפך Bruklena השליט. אבל זה לא כל כך קל, כי המתנגדים הם חזקים מאוד, ומספרם הוא הרבה יותר גדול ממה שזה נראה במבט הראשון. אנו זקוקים לטעינה קבועה, והם רק הכו ללא הפרעה.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות