שפּיל נעמען קעיר פון זיס פּאָני אָנליין

                                   Pony sweet day care ליּפש

נעמען קעיר פון זיס פּאָני (Pony sweet day care):

.ץַאלקָאשט ןוא זידנַאק ,ץיווס עביל ינָאּפ .לּפע רעדָא טַייקסיז רעייז ינָאּפ רעדעי רַאֿפ עקעט וצ - טעברַא ןייד .עווירג קידנצנעלג רעייז רעביא ןזיוועג זיא סָאוו ,ןקלָאוו ַא ןיא ןקוק וצ ןֿפרַאד ריא .סעינָאּפ ענעדישרַאפ ןופ סקולפני יד יוו טנוזעג יוו ,זיסירקני טייק יד ,ףיסומ ןייז

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס