סעמַאג סנָאָאטרַאק

סעמַאג סנָאָאטרַאק
סעמַאג ןיילנָא סנָאָאטרַאק

גאַמעס סעמַאג סנָאָאטרַאק דורך קאַטעגאָריע:

דער בעסטער סעמַאג סנָאָאטרַאק

1881 5.4721