שפּיל סמָאדגניק קינ אָנליין

                                   Nick Kingdoms ליּפש

סמָאדגניק קינ (Nick Kingdoms):

.גיַארק ןוא ַיישזדנַאס ,סעיריַאפ סקניוו ,סרעגנַאר טכַאמ ,סעלטרוט ַאשזדנינ ,בָאב שזדנַאּפ .ךיז ןצישַאב וצ ןעגנאגעג ןענעז ןוא ילטַארעּפעס ןריטסיסקע ייז טציא

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס