משחק אופנוען אליפות מיני באינטרנט

                                  Mini Bike Challenge קחשמ

אופנוען אליפות מיני (Mini Bike Challenge):

!עונפוא ולש איבהל יתרמאו הצובקה הניכש ,ספספל היה לוכי אל אוהו ,תומד לש תיקנע !הכנ אל היה אוה יכ םגו ,וערקנ םיינפוא תוציפק ונרוביג ןכוסמ היהי הז ,הבר תוריהז