משחק GP וטומ גניסאר באינטרנט

                                  GP Moto Racing קחשמ

GP וטומ גניסאר (GP Moto Racing):

.GP עונפוא יצורימ קחשמב ולבקתש המ הז םיביהרמ תוריהמ יצורמ .ונלש לולסמל ןמזומ תרעוס שפוח תשוחת ,ןוכיס ,תוריהמ בהואש ימ לכ .רוחאמ קחרה םירחתמה לכ תא ריאשת םא הרקי הזו ,ךתוא קיסעהל אל םתמי .שיבכה לע םידמחנ םיסונובו תודח תוינפל םיכחמ םתא .הכרדמה תפש לא ךתוא חקיי אלש ךכ עונפואה לע הטילש לע רומש .םהב תוכזל השק המכ יואו ,בטיה םייואר םילומגת ולבקו וכז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות