משחק םירטסקא םיינפוא בכור באינטרנט

                                  Extreme Bike Rider קחשמ

םירטסקא םיינפוא בכור (Extreme Bike Rider):

.םיעונפוא יצורמב ופתתשתו השק חטש םע יאוותל וכלת ,שדחה Extreme Bi .םיינפוא לע גהנת ךלש תומדה .שיבכה ךרואל המידק רהממ תוריהמ הגרדהב ףסוא אוה ,תרעצמה לקמ תא בב .תונוש ישוק תומרב יקס תוציפק עצבל ,םינכוסמה שיבכה יעטק לכב סוטל .תורחתב חצנל ולכות ךכו ,רתויב רצקה ןמזב םויסה וקל עיגהל ידכב לכה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות