משחק .שאלס io באינטרנט

                                  Slush.io קחשמ

.שאלס io (Slush.io):

.שאלס קחשמהמ ונהי בכורה תא ףיקמש המ קר אלו ,ומצע ץורימב םיניינעת io. .רתאה תובכרומב יולת ,הצואתו המילב תועצמאב ,וכרואל רהמלו ךלשמ םיצ .תשרב םיבירי ךל היהיו הנבנ רבכש הנבמל ףרטצה ,רוציל הצור ךניא םא .קחרמ ךלתש תורחת ילב ךכ םתס םמעושמ התא םא הז ,ךלש םוקימב דדומתהל .דעיה חולב יואר םוקמ רובע םכתא ועבקיו טנרטניאב ומשרייש רתויב תוב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות