משחק Truckster 2 באינטרנט

                                  Truckster 2 קחשמ

Truckster 2 (Truckster 2):

יש לך חברת ספנות חדשה. האם יש לך משאית ענק כחולה. שבו אתה יכול להתגבר על כל מרחק. יש לך משקל חשוב הוא בחלק האחורי של המכונית, ולכן לא צריך להתהפך. לספק את הסחורה למקום יעד, כדי לקבל תשלום ולעשות הזמנה.