Cargo Truck Simulator קחשמ

ןעטמ תויאשמ רוטלומיס (Cargo Truck Simulator):

.ץראה יבחרב תורוחס לש בחר ןווגמ תלבוהב תקסועה הלודג הרבחב הדובע .ךפוגב םינוש ןעטמ ןעטוי וב ןסחמל עוסנל ידכ תיאשמ לש הגהה ירוחאמ .שיבכה ךרואל רובעת הגרדהב תוריהמב היהתו ,שיבכה לע בוזעת ןכמ רחאל .וילע תועסונש תוינוכמ ףוקעל םג ומכ ,שיבכה לש םינוש םינכוסמ םיעטק .בכרה תא םיקרופ םתא ,םכלש עסמה לש םויסה תדוקנל םתעגהש רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות