Transformers קחשמ

רובוטריקים (Transformers):

לצאת לטיול עם דמות שהיא המהיר ביותר מכולם. אתה צריך ללכת דרך ארוכה, אבל אנחנו צריכים ללכת בהקדם כדי שלא נגמרים של שעות שהוקצו. במקרה מועד הפירעון, יהיה עליך להתחיל שוב עד שהכל יוצא כמו שאתה רוצה.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות