Fly Car Stunt 2 קחשמ

2 בכרל םילולעפ סוטל (Fly Car Stunt 2):

.2 תינוכמ לולעפ םע הכישממ תופפועמ תוינוכמ יצורימ תרדס .תורפושמ תונוכתו םיקזח םיעונמ םע תושדח תוינוכמו םינכדועמה םילולס .ריוואב העיסנ לש תוזירזב תורחתהל ,רבח םע דחי קחשל ולכותו םכל תוכ .םילושכמל תוכחמ אל ןהש רמוא אל הז סוטל תולוכי תוינוכמש הדבועה .המדאה ינפ לע רשאמ יריוואה בחרמב םהמ רתוי וליפא ויהי .םויסה וקל עיגהל םכמ עונמלו ךתוא בכעל תנמ לע תאז לכ - תוילמשח תו .ךתוא רוצעל לכוי אל רבד םושש ךכ ףועו םייפנכה תא בחרה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות