Parking Mania קחשמ

מאניה חניה (Parking Mania):

המשימה שלך היא יפה ומדויק למכוניות פארק. קדימה תוכל למצוא הרבה מכשולים כאשר חניה, אתה צריך לנהוג בזהירות ולא לקבל בתאונה. קשה יותר את המשימה, אתה מקבל בונוס יותר וגבוה יותר את הפרס.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות