משחק אלפנ םעט םע הדילג באינטרנט

                                  Great Tasting Icecream קחשמ

אלפנ םעט םע הדילג (Great Tasting Icecream):

.המיעט הדילג רובע ךמצע תא ןיכהלו קחשמל אוב .ריר ליזמ התא ונממש ,רתויב םיבוטה םירמוחה תא קר רחב .הנוש הדילג ירודכ לש רק ילד רחאל ,ןפוד אצוי הקשמ וא םילשמ עבצ הנהית

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות