םניחב תשרב קחש - רפסה תיב לושיב

םניחב תשרב קחש - רפסה תיב לושיב

?קרמו םירגרובמה סאמנ

?םיעטו שדח והשמ הצור .תונמ לש םיניינעמ םינוכתמ דומלל ידכ חבטמה לש רפסה תיב םניח םינוו .תומיעט תונמ תנכהב תויונמוימ חיוורהל הגרדהב ולכות ,םיטושפ םיכירכ .תויחנה ילב תושעל ךל תרשפאמה תונמוימ חיוורהל ולכות הגרדהבו ,וז ה .םיוסמ רדסב םינגטמו םילשבמו​​ ,לשבל ,שוחבל ,ץוצקל ןכמ רחאלו ,םישור

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

הטוב ביותר םניחב תשרב קחש - רפסה תיב לושיב

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות