משחק םירטסקא םיינפוא לולסמ באינטרנט

                                  Extreme Bike Track קחשמ

םירטסקא םיינפוא לולסמ (Extreme Bike Track):

.ריווא גזמ לכב לולסמל רהמל ןכומ אוה ,ונלש שאונה בכורל עירפמ םניא .ינוציקה םיינפואה קחשמב הלחתהל רובעו םינימזה םינושארה םיעונפואה .םויסה הז - ןמזב ןוטב ינבא לומ רוצעלו רצק םומינימ ןמזל רהמל ךירצ .לוהינל רתוי לקו קזח רתוי הז ,םיאבה םיינפואה תשיכר לע ואיצותש תו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות