משחק לזאפ וניד באינטרנט

                                  Dino Puzzle קחשמ

לזאפ וניד (Dino Puzzle ):

!דלי לכ וחמשי םישגרמ הקתפרה וניד יטובור .דרפנב גיצנ םיירוטסיהרפ םילחוז לכ תכתמ תוסיפ בלשל היהי אל הזה קחשמב .לזאפ ףוסאל ךירצ התא הז ליבשב לבא ,םיטובור ,םירואזוניד לש םימגדה לכ םע דימ שגפ .הנומת לבקל ידכ לזאפה לש םישלושמה םיקלחה תא זזה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות