משחק !בֵלַׁשְל Parasau קרב טובור וניד באינטרנט

                                  Combine! Dino Robot Lightning Parasau קחשמ

!בֵלַׁשְל Parasau קרב טובור וניד (Combine! Dino Robot Lightning Parasau ):

.יתימא רואזוניד רוציל םילוכי םה יכ תאזכ המרל תויונמוימ ומדקי םינעדמ ,בורקה דית .םיקיתעה םירואזונידה לש ףוגה הנבמל םיאתי רשא ,ינכמ טובור - וניד תונבל רשפא ,םי .שארה לע תשוקמ סכר ידוחיי הנבמ םע םילחוז - Parazaurolofa תונבל ידכ םיצוחנ ויטר !םיקרב תוריל לוכי אוהו - ךלש dinorobota םיפסונ םיטנמלא דקמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות