משחק !בֵלַׁשְל סורואזולפציכפ - טובור וניד באינטרנט

                                  Combine! Dino Robot - Pachycephalosaurus קחשמ

!בֵלַׁשְל סורואזולפציכפ - טובור וניד (Combine! Dino Robot - Pachycephalosaurus ):

.תרחא האטל טובור לש בוליש ףוסאל ךירצ התא ,ישארה בצעמה ומכ ,התאו ,םירואזוניד ,ם .לזרב םירואזולפציכפ רובע םיטרפ רידגהלו המרגאיד ךל ןתניי הז בלשב !םיצוק םע ןוירש לדג אל בגה לעו ,םייניש לש ויפמ טלוב אל ,ןטק הז לחוז הז תא האור !ביוא לכל םוחה תא עבקי אוהו ,דחוימ ןוירשו טובורה יליט תא םילשהל הסנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות