משחק !בֵלַׁשְל Velociraptor - טובור וניד באינטרנט

                                  Combine! Dino Robot - Velociraptor קחשמ

!בֵלַׁשְל Velociraptor - טובור וניד (Combine! Dino Robot - Velociraptor ):

.ירוטסיהרפ טובור - האטל ףוסאל שי םינותנה טוריפ ובש ,םיבצעמ לש ידוחיי רחבמ - Au .ןכוסמ רואזוניד זירז דואמ לבא ,לקו ןטק - רוטפךיסולו בצעל תויהל רומאש יקלח לש ט .הז ןכוסמ ףרוט לחוז ושע םירפט ,ןיכס ומכ דחו תיסחי ןטק ולדוג ,דחוימ הנבמ .Velociraptor טובור לבקתמ טירפהש תאזכ הרוצב םתוא בלשלו םינימזה םיטירפה תא בטיה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות