שפּיל דיָאוו יד רילָאק אָנליין

                                   Color The Void ליּפש

דיָאוו יד רילָאק (Color The Void ):

!ןטייט ייז ,ןאטעג טאה רע סָאוו עלַא ןוא שינרעטצניפ ,רעדיוו ןברַאֿפ ןַייז ןופ ןטיירּפ !רעקראטש ליפ ןרעוו ןוא תומשנ רעייז קעווַא ןעמענ ןַאד ןוא רעמ ןליּפש טשינ ןעק ייז

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס