משחק ןיקת לייטקוקה:הדלי ןמרבה באינטרנט

                                  Girl bartender: the right cocktail קחשמ

ןיקת לייטקוקה:הדלי ןמרבה (Girl bartender: the right cocktail ):

.םימיעט םילייטקוק םימגול ,עגריהל ידכ וסנכתה םישנאועובשמ רתוי התייה הדובע יכ ,ת .דואמ םיבוט תואקשמ אל ןמרבה - הדליה לבא .םיער שיגרהל םילייטקוקה םירקבמה .ןמרבה תוארהל ךלש ןורשכה הליל ייחלש םידהוא תוארהל ,רקייש לע טלתשהל הסנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות