Fastfood Bar קחשמ

בר מזון מהיר (Fastfood Bar):

בר הודיע ​​קבוצה של מזון מהיר לתפקיד מכירות ורואיינו בהצלחה. לבחון היטב אזור העבודה שלך, תמיד לפקוח עין בספר בישול ולראות את כמות המזון במקרר כדי להגיע בזמן להורות החסר. נסה לשרת את כל הלקוחות במהירות, כי הם קובעים את ההכנסה שלך ואת הפופולריות של הבר.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות