משחק הובלה מהירה באינטרנט

                                  Rocket Board קחשמ

הובלה מהירה (Rocket Board):


הרפתקן, כאן. אתה מחכה שקופיות שמלאות במכשולים בדרך. אתה צריך לאסוף את כל המטבעות ולא נופלים. החזק את האיזון על ידי שימוש במקשי החיצים ולקפוץ דרך חלל.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע