משחק פצצת רשע באינטרנט

                                  Mad bombs 2 קחשמ

פצצת רשע (Mad bombs 2):

.םיבמוז תדמשה - רתויב השקה המישמה תא דיקפה בוש הצצפ הזאקימק .תואדווב ותוא גורהל םייחה םיתמה דיל ץיצפהל ךמצע תא אוצמל בייח התאש איה תובכרומ .םיהובגה םירוזאה לע ץפקמ רובע תומישגמו תוספוק שמתשה .רעוב ךיתנ תובכל םילוכי םימ .םיציח - ץופקלו תכלל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות