משחק םיבמוז דגנ זע באינטרנט

                                  Goat vs Zombies קחשמ

םיבמוז דגנ זע (Goat vs Zombies):

.םיבמוז םהילע םישלופש ,ריעה זכרמב םכמצע תא אוצמל ולכות ,קחשמב Go .םישנאה לכ תא וסרה םייחה םיתמה .ריעב ודרש םייחה ילעבמ םיטעמ קר .ריעהמ תאצל הליגר זעל רוזעל ךרטצת .םיוסמ ןוויכב ריעה תובוחרב ץורל זעל םורגל ידכב התואנ הרוצב םייחה .םיינרק םע תוכהל ,הצירב ,וא שיבכה לע ואצמנש םייחה םיתמה לכ תא ףו .המדאב סומרלו הילגר תופכמ םיבמוז ליפהל הלוכי איה ךכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות