משחק SWAT 2 םיבמוז דגנ באינטרנט

                                  SWAT vs Zombies 2 קחשמ

SWAT 2 םיבמוז דגנ (SWAT vs Zombies 2):

.םיבמוז ינומה דגנ םחליהל תדחוימ הרטמל םילייח לש קותינל רוזעת בוש .םיבמוז ויהי וב םיוסמ םוקימ יולג היהי ךסמה לע םכינפל .םימיוסמ םיטירפל תוכחל תבשל םילוכי םה .וילא ןווכל ךלש לייחל רוזעל ךרטצת .ךלש םוליצה לולסמ לע יארחאש דחוימ דקונמ וקל רשקתת ךסמה לע הציחל .הב עגפש רחאל תצלפמה תא סורהי הזו ליטה תא ררחש ,ןכומ היהתשכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות